אירועים פרטיים

 
המעון מעמיד לרשות הדייר ומשפחתו מועדון בו ניתן לערוך ימי הולדת בליווי אומן אורח.
אירועים פרטיים