בית הורים ליצ'ק מכשירי טלפון

לפרטים נוספים וסיור היכרות צרו קשר