מנהלת סיעוד

יוליה אחות ראשית
מערך הסיעוד בבית רחל ליצ'ק אחראי על הטיפול היום יומי בדייר תוך שמירה על פרטיותו וכבודו.

ריפוי בעיסוק

דולב – מנהלת ריפוי בעיסוק
מחלקת ריפוי בעיסוק בבית רחל ליצ'ק פועל על פי תפיסת העל ששמה את הדייר במרכז.

פיזיותרפיה

מחלקת הפיזיותרפיה פועלת לשימור תפקוד מקסימלי של הדיירים, תוך שמירה על בטיחותם ורווחתם.

מנהל הבית

אבי שחר-מנהל סניף הבית באחווה
כמנהל בית רחל ליצ'ק באחווה, שילבתי בחזון הבית ערכים ומטרות שיובילו להגשמת היעד העיקרי שלנו, רווחת הדיירים.

מנהל רפואה

השירות הרפואי בבית רחל ליצ'ק אחווה, מנוהל ע"י ד"ר אלכסנדר סולה, מומחה בגריאטריה

מחלקת עו"ס

השירות הסוציאלי מתמקד בדאגה לאיכות חיי הדייר, המתבטאת בטיפול בהיבטים אישיים, משפחתיים וחברתיים של הדייר ובני משפחתו.

מחלקת תזונה

החזון שלנו:  לאפשר לכל דייר ליהנות מאוכל טעים מזין ואהוב, המתאים לצרכיו הגופניים ולהעדפותיו.